Önemli Duyuru Detay
2021 Yılı Proje Bursiyer Üst Limitleri ve Bursiyer Olma Şartları Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2021 Son Geçerlilik Saati 23:40
Tarih 12-03-2021 Ekleyen Bilgisayar İşletmeni Serkan KOÇKAYA
Duyuru Detayı

     BAP Komisyonu kararı gereği; 2021 yılı için, bilimsel araştırma projelerinde proje kapsamında burslu görevlendirilecek tezli yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrenciler için aşağıdaki tabloda belirtilen tutarları geçmemek üzere burs ücreti verilecek ve aşağıdaki tabloda belirtilen proje türlerinde bursiyer görevlendirilmesi yapılacaktır.

 

        Burslu ücretlerinin projeye aylık maliyetleri brüt olarak planlanır ve yasal kesintilerden sonra net ödeme yapılır. Bursların bir aylık brüt miktarları aşağıdaki gibidir;

Verilecek Burs Ücretleri

Tutar

Tezli yüksek lisans Öğrencisi

Brüt: 216,67-TL Aylık

Doktora Öğrencisi

Brüt: 333,33-TL Aylık

Verilecek olan Burs Ücreti Toplam bütçe Tutarının % 20’sini geçemez.

Bursiyer Olarak Görevlendirilecek Proje Türleri

Lisansüstü Tez Projeleri

Bireysel Araştırma Projeleri

Grup Araştırma Projeleri

Katılımlı Araştırma Projeleri

Güdümlü Araştırma Projeleri

 

Bursiyer Başvuru Şartları

 

BAP Yönergesi Madde 18- (1) Bursiyerlerde aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) Türkiye de ikamet etmek.

b) Kırk yaşından gün almamış olmak.

c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak.

d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.

 

Bursiyer Seçiminde Uyulacak İlkeler

 

BAP Yönergesi Madde 19- (1) Proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programındaki öğrencilere 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs verilir.

(2) Burs miktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs miktarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Burs miktarı ise üst sınır dikkate alınarak Komisyon tarafından belirlenir.

(4) Bursiyerlere, belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde proje bütçesinden ödenir.

(5) Bir projede en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.

(6) Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz.”  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__